עמידה בתקנים - כלים סניטרים

כל התקנים הישראלים שתוקנו בשנים האחרונות מגמתם הייתה התאמה לתקנים אירופיים

:מגמת הבדיקה במכון התקנים

 לבדוק את תפקוד המוצר

 לבדוק את תקינות המוצר
 להבטיח בטיחות פיסית ותברואתית
כדי להבטיח התאמה לתקנים משיקים

:רשימת התקנים הרלוונטיים ומעמדם
ת״י 146 - אסלות קצרות ואסלות תלויות עם מיכל סמוי
 ת״י 239 - כיורי רחצה מחומר קרמי לא ספיג וספיג למחצה
ת״י 972 - כיור מטבח מחומר קרמי
 ת״י 1385 - אסלות בעלות מיכל הדחה צמוד

:תקנים ״משיקים״
ת״י851 - מיכל הדחה מפלסטיק
ת״י 1172 - מכלול של מושבי אסלה

:מעמד התקן
תקן רשמי - תקן מחייב
תקן שאינו רשמי - תקן שאינו מחייב
תקן רשמי על פי סעיפים