אוסף: ברזי סוללה מהרצפה

ברזי סוללה מהרצפה - מיועדות לאמבטיה 

Free standing 

ברזי סוללה מהרצפה