עמידה בתקנים - ברזים ואביזרים

כל התקנים הישראלים שתוקנו בשנים האחרונות מגמתם הייתה התאמה לתקנים אירופיים

:מגמת הבדיקה במכון התקנים
לבדוק את תפקוד המוצר
 לבדוק את תקינות המוצר
להבטיח בטיחות פיסית ותברואתית
 כדי להבטיח התאמה לתקנים משיקים